Erhverv

Arla opgraderer sin grønne flåde med yderligere 10 nye biogaslastbiler

Foto: Arla Danmark.

Arla har bestilt yderligere 10 biogaslastbiler efter et succesrigt pilotprojekt. De nye lastbiler reducerer udledningen af CO2 med næsten 50 procent svarende til en besparelse på godt 228 tons CO2. Antallet af biogaslastbiler hos Arla når nu op på 17, og de er et af en række forskellige Arla-initiativer, der skal nedbringe klimaaftrykket fra transport. Biogas bliver anset som en af de afgørende måder at reducere CO2e indenfor landbrug.

Gylle bliver groft sagt drivmidlet, når 10 nye Arla-lastbiler skal bringe mælk ud til danskerne til efteråret. Lastbilerne kører nemlig på biogas, som blandt andet udvindes af gylle.

Med de 10 nye biogaslastbiler kommer antallet op på i alt 17. Arla har kørt et succesrigt forsøg med de første biogaslastbiler, der er blevet testet som en del af mælkeudbringningen siden efteråret 2019.

”Vores ambition er, at alle vores distributionslastbiler skal køre på 100 procent grøn energi, så snart det er praktisk muligt. Biogas er en af de spændende muligheder, vi har testet, og det er gået godt. Derfor udvider vi nu vognparken med yderligere 10 biogaslastbiler,” siger Helle Müller Petersen, landedirektør for Arla Danmark.

Arla ejer omkring 200 lastbiler i Danmark, der deler mælk ud til godt 2.600 detailbutikker hver dag. Derfor har Arla taget en række initiativer for at undersøge mulighederne for at køre grønt. Udover biogaslastbilerne har Arla også Danmark første el-lastbil, som kører mælk ud til københavnerne.

Store CO2-besparelser med biogas som brændstof

Biogas er et langt mere bæredygtigt brændstof end normal dieselolie, fordi det er et naturligt produkt dannet af køer.

”Det er en meget velfungerende teknologi, og det gør, at potentialet er kæmpestort. Arlas landmænd har et restprodukt, gylle, der nu viser sig at kunne bruges i en cirkulær økonomi. Med godt 12,5 mio. kørte kilometer om året af vores distributionslastbiler vil der kunne spares store mængder CO2 og partikelforurening,” siger Helle Müller Petersen.

Godt 500.000 køer på Arla-gårde skaber dagligt store mængder af gylle. Den bruges i dag i høj grad som gødning, men ny teknologi skaber også ny, bæredygtig energi ud af gyllen. En ko producerer godt 20 m3 gylle årligt. Det kan omdannes til 350 liter biogas, som hver lastbil kan køre, så populært sagt kører lastbilerne 875 kilometer per ko.

Klimaminister Dan Jørgensen har tidligere fremhævet, at 70 procent af gasforbruget i Danmark forventes at kunne dækkes af biogas i 2030. Og at biogas bidrager kraftigt i den grønne omstilling, dokumenterer en ny rapport fra det internationale konsulenthus Boston Consulting Group (BCG).

Ifølge deres beregninger vil Danmark allerede i 2030 kunne fremstille 1,347 GW biogas, der svarer til energien fra 3,5 gange vindmølleparken Horns Rev 3. Dermed bliver biogas en af de mest afgørende faktorer i forhold til at nedbringe landbrugets CO2e-udledning.

Biogasstation i Ishøj skal tanke lastbilerne

De 10 nye biogaslastbiler kommer til at køre ud fra en fyldestation i Ishøj, som ligger tæt på Arlas distributionscenter. Her kan bilerne tanke, ligesom de eksisterende syv lastbiler allerede gør.

”Disse lastbiler bliver en varig del af flåden. Vi forventer, at 25-30 lastbiler skal skiftes i de kommende år, og der vil biogaslastbiler absolut være i spil,” siger Helle Müller Petersen.

Med tiden ønsker Arla også at bruge biogaslastiler til distribution i flere dele af landet. Der er i øjeblikket stadig for langt mellem fyldestationerne, men Arla arbejder sammen med samarbejdspartneren Bigadan om at udvide nettet af fyldestationer. For eksempel i Hobro, Christiansfeld og Slagelse, hvor Arla har mejerier.

”Vi etablerede fyldestationen i Ishøj i samarbejde med Bigadan med den tanke, at den skulle være tilgængelig også for andre virksomheder. Ikke kun Arla. Det er i alles interesse, at teknologien bredes mere ud,” siger Helle Müller Petersen.

Samtidig med at antallet af biogaslastbiler hele tiden øges, arbejder bilindustrien på at skabe lastbiler, der kører på brint. De forventes i drift indenfor de kommende 5-7 år.

Udover biogaslastbilerne har også succes med den el-lastbil, der leverer mælk til københavnerne. El-lastbilerne er generelt stadig omkostningstunge, men priserne er faldende og effektiviteten stigende. Derfor forventer Arla at se positivt på at anskaffe flere, når forsøget af afsluttet i løbet af det næste år.

Biogas er et af mange initiativer

Biogaslastbilerne og el-lastbilerne er bare to af en række initiativer, Arla har igangsat for at gøre transporten grønnere. Chaufførerne er blandt andet blevet undervist i at køre miljørigtigt. De skal sikre det korrekte dæktryk for at bruge mindst muligt brændstof. Lastbilen må heller ikke køre over 80 kilometer i timen. Det sikrer, at brændstofforbruget er så lavt som muligt.

”Som led i vores mål om at blive CO2-neutral arbejder Arla på at gøre al distribution grøn. Vi evaluerer løbende og ser på anvendeligheden og perspektiverne i forsøgene,” siger Helle Müller Petersen.

Hver af de 10 lastbiler forventes at køre godt 35.000 kilometer årligt, og dermed spares godt 228 tons CO2 sammenlignet med en almindelig diesellastbil.

Kommentarer