Store Heddinge

EU-millioner venter på de gode idéer fra Region Sjælland

Region Sjælland holder debatmøde om, hvordan penge fra EUs strukturfonde kan gøre gavn i regionen. 

 

Lige nu er der gode muligheder for at få støtte fra EUs regional- og socialfond til projekter, der kan styrke virksomhederne i Region Sjælland og skabe nye arbejdspladser.

Region Sjælland og Vækstforum har fået stillet godt 500 mio. kr. til rådighed fra de to EU strukturfonde i 2014-2020, og der er fortsat mange penge tilbage, som kan søges til projekter og indsatser.

Men hvordan får man del i EU-millionerne? Og hvad får virksomheder og borgere i sidste ende ud af indsatserne. Det holder Region Sjælland og Vækstforum debatmøde om torsdag den 7. juni kl. 15.30-18.00 på Selandia Slagelse, Bredahlsgade 1B, 1. sal, 4200 Slagelse.

Robotter og vækst

Kühn A/S fra Greve er en af de virksomheder, der har været med i et projekt, støttet af EUs regionalfond i regi af Væksthus Sjælland. På mødet 7. juni vil Væksthuset præsentere baggrunden for projektet, og direktør Jesper Damm fortæller om, hvordan det har hjulpet Kühn A/S med at indføre robotter, så virksomheden er vokset betragteligt på få år.

Mødet indledes af formanden for regionsrådet og Vækstforum Sjælland, Heino Knudsen.

Medarbejdere fra Region Sjælland, Erhvervsstyrelsen og konsulentfirmaet COWI giver gode råd om, hvad der skal til for at få tilskud fra EU-programmerne til udviklingsprojekter i regionen.

FAKTA

  • EUs Regionalfond støtter projekter, som styrker den økonomiske vækst i regionen og bidrager til at indfri EU 2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Regionalfonden har særligt fokus på at øge antallet af innovative SMV og antallet af vækstvirksomheder samt forbedre ressourceeffektiviteten i virksomheder.
  • EUs Socialfond støtter projekter, der understøtter udviklingen af kompetencer i regionens virksomheder, herunder ruste nystartede virksomheder bedre til at begå sig i markedet. Fonden har ligeledes fokus på at få flere unge til at gennemfører en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • Det er Erhvervsstyrelsen, der bevilger projektstøtte fra de to EU-programmer, men ansøgninger skal gennem en forhåndsvurdering i Region Sjælland
  • Lige nu er der knap 20 indsatser og projekter i Region Sjælland, som støttes af EUs regional- eller socialfond.
  • Der er ca. 200 mio. kr. tilbage i de to fonde til projekter i Region Sjælland. Midler som skal ud at arbejde inden udgangen af 2020.

Kommentarer