Land og by

Flere fællesskaber for familier og enlige er på vej

Familienetværkene giver børn, voksne og familier et socialt frirum i hverdagen med plads til hygge, leg og fællesspisning. Foto: Jens Peter Engedal.

Det gør en stor forskel for udsatte børn og voksne at have et socialt frirum, hvor de kan snakke med andre og opbygge relationer. Det er erfaringen hos Blå Kors Danmark, som med støtte fra Samfonden har fået mulighed for at opstarte endnu flere familienetværk i partnerskab med lokale kirker.

Fællesskabsskabende aktiviteter, nærvær og spisning er omdrejningspunktet, når udsatte familier og enlige over hele landet mødes hver anden uge i Blå Kors Danmarks familienetværk, som drives i partnerskab med lokale kirker.

Nu får endnu flere mulighed for at blive en del af fællesskabet. Blå Kors Danmark har modtaget en million kroner i støtte fra Samfonden til at udbrede Familienetværket til endnu flere danske byer.

Donationen skal gå til at oprette 13 nye familienetværk i løbet af 2022 og 2023 og indeholder også økonomisk støtte til opstart af netværkene, konsulentbistand og afholdelse af konferencer, hvor netværkene kan udveksle erfaringer.

Med donationen er målet at indgå partnerskaber med flere folkekirker, fortæller generalsekretær i Blå Kors Danmark, Christian Bjerre, som glæder sig over donationen fra Samfonden:

“Det giver os ekstra luft i sejlene, så vi kan få søsat familienetværk i endnu flere danske byer. Vi glæder os rigtig meget til at komme i dialog med kirker, som har lyst til at række ud og gøre en forskel i deres lokalområde”, siger han.

Familienetværk øger livskvalitet

Det første familienetværk startede op i 2017, og siden er antallet af netværk vokset år for år. I 2021 var der knap 2.300 deltagere i Familienetværket på landsplan.

Det er den fortsatte udvikling og udbredelse af aktiviteterne, som ligger til grund for Samfondens donation.

”Vi er i Samfonden glade for at kunne støtte en fortsat udbredelse af Familienetværket i Danmark. Blå Kors gør et yderst prisværdigt arbejde med at understøtte udsatte familier. Et arbejde, som desuden engagerer kirker i lokalt diakonalt arbejde,” siger Jesper Oehlenschlæger, som er udviklingsdirektør i Samfonden.

En ny brugerundersøgelse foretaget blandt deltagerne i Familienetværket viser, at 90 procent af familierne oplever øget livskvalitet. Familierne tilkendegiver, at det særligt er muligheden for at komme ud og møde andre, deltage i aktiviteter og få nye venskaber, som har den største betydning for dem.

“Det viser med al tydelighed, at relationsarbejdet i familienetværkene gør en markant forskel. Vi oplever også, at flere deltagere med tiden selv bliver frivillige og får lyst til at engagere sig på anden vis,” siger Christian Bjerre, som er generalsekretær i Blå Kors Danmark.

Omkring 400 frivillige er indtil videre tilknyttet de lokale familienetværk.

Kommentarer