Livsstil og forbrug

For 900.000 lønmodtagere er værdien af indefrosne feriemidler øget med 2,4 % i første halvår 2021

LD Fonde forvalter feriemidlerne med teknisk administrativ bistand fra ATP. Fotograf Lennart Søgård-Høyer.

I disse dage får 900.000 lønmodtagere brev om tilgodehavende feriemidler, som de har ladet stå som en fortsættende pensionsopsparing. De vil kunne se, at værdien af feriemidlerne er øget med et nettoafkast på 2,4 % i forhold til de optjente feriemidler.

Ca. 30 % af lønmodtagerne har ladet alle eller nogle af feriepengene fra overgangsåret til ny ferielov blive stående som en fortsættende opsparing. Det er væsentligt flere end tidligere forventet. De øvrige ca. 70 % har trukket midlerne ud som en førtidig udbetaling.

Den samlede formue i feriemiddelfonden udgør 22,4 mia. kr. pr. 30. juni 2021.

Ca. 37,5 % af feriemidlerne er på nuværende tidspunkt indbetalt til fonden, mens resten er placeret hos arbejdsgiverne. Der kommer løbende indbetalinger i takt med, at arbejdsgiverne får vurderet deres behov for at beholde feriemidlerne som likviditet i virksomhederne. Det er ikke gratis for arbejdsgiverne at beholde feriemidlerne som likviditet, da de skal betale en rente svarende til lønudviklingen frem til, at midlerne indbetales til fonden.

Det afkast, der er tilskrevet på feriemidlerne, bygger dels på den rente, som arbejdsgiverne betaler for at holde midlerne i virksomhederne, dels det afkast, LD Fonde skaber på de indbetalte feriemidler.

“Indtil nu har vi investeret med en meget lav risiko. Det er sket af hensyn til de store førtidige udbetalinger. Vores muligheder for at tage investeringsmæssige risici er knyttet til indbetalingerne fra arbejdsgiverne. Efterhånden som arbejdsgiverne har indbetalt en væsentlig del af feriemidlerne, har vi fået flere midler at arbejde med. Det betyder, at vi i den kommende tid, kommer til at rykke vores investeringsstrategi op i gear,” fortæller Dorrit Vanglo, direktør for LD Fonde.

De oplyste afkast er efter beskatning af afkastet og omkostninger, og angiver derfor den reelle værdiforøgelse af opsparingen. De opsparede feriemidler er omfattet af en attraktiv lav beskatning af afkastet, hvilket er en økonomisk fordel for lønmodtagerne.

Læs mere på ld.dk.

Kommentarer