Rødvig

Glat kørebane – Boesdalsvej, Rødvig Stevns – Stevns

Kl. 18.23 bad det lokale redningsberedskab om assistance fra politiet til trafikregulering i forbindelse med en opgave om rengøring af kørebanen.

En bus havde tabt 100-200 liter dieselolie, som brandvæsnet foretog det fornødne for at få samlet op og forhindre en glat kørebane.

Der var tale om en længere strækning, så politiet assisterede med trafikregulering frem til kl. ca. 19.10.

Oliespildet skyldtes ikke noget strafbart forhold, så politiet foretog sig ikke yderligere i sagen end trafikregulering.

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi.

Kommentarer