Magleby

Grønt areal ved Magleby bliver til ny mountainbike-bane

Grønt areal ved Magleby bliver til ny mountainbike-bane

Et offentligt areal ved Magleby skal i fremtiden kunne bruges som mountainbike-bane. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen her til aften, at arealet skal klargøres til brug for mountainbikere mv.

Inden området kan tages i brug af Stevns’ aktive mountainbikere, skal der i første omgang igangsættes en mindre undersøgelse af arealet for at sikre sig, at hele området er afdækket med en ½ meter jord, da arealet tidligere har været anvendt som losseplads. Afdækningen med jord skal sikre, at brugere af området ikke udsættes for forurenet jord, når de færdes der.

Alt efter hvordan jordundersøgelserne forløber, forventer Stevns Kommune, at området kan tages i brug som mountainbike-bane i løbet af efteråret 2018.

Kommentarer