Hårlev

Hotherskolen fejrede afslutningen på stort renoveringsprojekt

Se billedserie

Efter et kæmpe renoveringsprojekt fik alle eleverne i indskolingen lov til at fejre, at de endelig kan nyde det færdige resultat.

Der er kommet ny tagkonstruktion og ventilation i Hotherskolen indskoling og SFO, da det var i så dårlig stand at det skulle udskiftes.

Glasgangen som forbinder indskolingen med den øvrige del af skolen var i dårlig stand, og havde af flere omgange været ramt af vandskader, så den er revet ned og der er bygget en ny og større garderobe, som kan rumme hele indskolingen.

Alle elever fra indskolingen har fra august 2021 og til december 2021 været indkvarteret i pavilloner i skolegården., mens SFO’en har haft til huse i Festsalen.

Tidsplanen har været skredet, men både elever og ansatte har holdt ud og takket være medarbejdernes store indsats er skolen nu kommet godt i mål.

Eleverne har været seje og accepteret vilkåret med byggestøj, rod, midlertidige lokaler, begrænset plads i frikvartererne og alt, hvad der ellers følger med i så stor en ombygning.

Skolen glædede sig meget over, at de nu endelig kan få hverdagen tilbage og at lokalerne er sat så fint i stand.

Indvielsen blev markeret for eleverne den 29. marts.

Kommentarer