Debat og politik

Ligeløn og Ligeværd

Af Line Gessø, Alternativet

Folketingskandidat, Sjællands Storkreds

Det er på høje tid at vi får en ny lønreform, der kan gøre op med den manglende ligeløn på arbejdsmarkedet. Ligeløn handler om ligeværd, at de traditionelle kvindefag fortsat ikke lønnes på samme niveau som traditionelle mandefag. Der er en statistisk forskel på op til 17% mellem mænds og kvinders løn – dette afhænger selvfølgelig af uddannelsesniveauet og branchen. Den højeste er for offentligt ansatte kvinder med en mellemlang videregående uddannelse.

Det er over år 50 år siden at daværende regering indførte tjenestemandsreformen i år 1969. Her blev fagene klassificeret og indplaceret som ”mandefag” og ”kvindefag”. Et typisk mandefag var dengang arbejde ved politiet eller som lærer. Et typisk kvindefag var sygeplejerske eller pædagog. Det var vigtigt i datidens samfund, fordi en mand havde forsørgerpligten overfor sin familie. Hans løn måtte derfor være højere end kvindes, som typisk arbejdede indtil hun blev gift og fik børn, herefter var hun hjemmegående eller hvis hun jobbede, var det et supplement til mandens indtægt. Denne kønsforskel i lønindplaceringen har vi, trods mange forsøg gennem tiderne ikke kunne udligne. Der er ikke blevet skabt ligeløn og det er ikke realistisk at det kan skabes gennem overenskomstforhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter. Der skal mere til, en lønreform der kan rette op på uligheden.

Vores samfund i dag ser helt anderledes ud end i 1969. Mænd og kvinder arbejder side om side og har begge brug for at kunne forsørge deres familie. Så hvorfor er der ikke for længst kommet en lønreform?

Det kræver politisk mod og vilje at skabe ligeløn. Den mere end 50 år gamle tjenestemandsreform bør fornyes og moderniseres som noget af det første en ny regering skal tage fat på.

 

Line Gessø

Sundhedsordfører for Alternativet

Folketingskandidat, Region Sjælland

 

Kommentarer