Kultur og events

Ny udstilling på Kulturloftet

Et kunststykke af Bent Ole Bærenholdt.

Kulturloftets næste udstilling omfavner både maler og skulptør Keld Jensenius, samt maler Bent Ole Bærenholdt.

Keld Jensenius er udover keramiker også sten- og billedhugger og maler. Det gør, at Keld har erfaring med forskellige materialer som gips, bronze, sten, ler og maleri.

Keld modellerer helt frit former ud af ler fra klump. Arbejdet udføres i frihånd og udgangspunktet er søgende.

Han er et nysgerrigt, rastløst og søgende menneske, som konstant konfronteres af sit eget behov for eksistensberettigelse.

Kun i mødet med materialerne, den kreative proces og aktive søgen efter en forløsende skønhed, oplever han en indre fred.

Derfor ønsker han at hans udtryk opleves som selvbærende, frisatte objekter med egen stemme, indre dialog, særegenhed og kraft.

Keld Jensenius er en åben nysgerrig og eksperimenterende kunstner i keramik maleri grafik og skulptur.

Det er karakteristisk at udtrykket, i alle materialer samler sig om enhed og bevægelse – der er altid substans og vederhæftighed.

Bent Ole Bærenholdt er uddannet som billedkunstlærer i Kolding og har suppleret sin uddannelse med år og dage, ikke mindst som underviser i billedkunst, samt med forskellige kurser, bl. a. på Aarhus Kunstakademi.

Bærenholdts motivverden er ofte inspireret af landskabet langs den jyske vestkyst eller færøske motiver, men også andre mere figurative elementer kan indgå i hans billedverden samt abstraktioner med afsæt i ”De Store Fortællinger”.

Bent Ole Bærenholdt har ingen uddannelsesmæssig baggrund på noget kunstakademi, men at hævde, at han er autodidakt, er i ordets egentlig betydning noget vrøvl.

Bærenholdt udtaler selv, at han ikke er selvlært.

I et hæfte fra hans tidligere galleri og værksted i Tilst ved Aarhus udtaler han:

”Jeg har nemlig både hugget og stjålet, set og sanset, hvad andre måske så, sansede og malede. Der er intet nyt under solen!”

Bærenholdt viser en række landskabsmalerier, hvoraf flere er malet med inspiration i det færøske landskab.

Bærenholdt beskriver tillige sine landsskabsbilleder, som sindbilleder, som ofte er på jagt efter indsigts- og udsigtspunkter med et håbperspektiv, hvor himlen røre jorden eller havet; horisontale og vertikale perspektiver.

Kommentarer