Klippinge

Nye skilte i Stevns

Foto: Stevns Kommune

Skiltene ved Stevns Kommunes rekreative områder har i mange år været præget af en stor uensartethed, hvilket kan være forvirrende for gæster og brugere. Det råder kommunen nu bod på med en ny, sammenhængende skilteprofil.

Skiltene ved Stevns Kommunes rekreative områder kommer i forlængelse af udviklingen af en skilte-profil til verdensarvsdestinationen Stevns Klint. Rent visuelt læner designet sig således op af skiltningen langs Stevns Klint og tegner en klar rød tråd, samtidig med at være sin egen klare identitet.

Målet er at ensrette den rekreative skiltning, piktogrammer, kort mv. i parker, langs stier og ruter, ved servicefaciliteter osv. samtidig med, at der ryddes op i ’skoven’ af skilte.

Den nye skilteprofil skal være med til at styrke helhedsoplevelsen og de besøgendes oplevelse af at være kommet til et særligt sted.

– Vi oplever heldigvis en stor interesse for vores skønne natur. Med den nye skilteprofil ønsker vi et mere gennemført udtryk, så vores gæster føler sig taget i hånden og ledt godt rundt det enkelte sted, siger Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Klippinge er pilotprojekt

For at teste det nye skiltesystems tre oplæg, starter Stevns Kommune i dag med at sætte nye skilte op i Klippinge centreret omkring byparken.

Efter sommerferien evalueres pilotprojektet i Klippinge, og efter evt. tilpasninger lægges det endelige design frem til politisk godkendelse i Udvalget for Plan, Miljø og Teknik i efteråret. Herefter er det nye skiltekoncept klar til at blive rullet ud i hele kommunen – f.eks. i den kommende naturpark i Trygge-vælde Ådal.

– Når vi har valgt det endelige design og skiltesystem er vi klar til at gå videre rundt omkring i kommunen. Det vil dog ikke være noget, som sker ’over natten’, for der er ikke afsat en stor anlægssum til udskiftningen. Vi udskifter derfor skiltene løbende som en del af vores daglige drift, slutter Flemming Petersen.

Kommentarer