Store Heddinge

Nyt socialt medie beskytter børn optimalt

Fra i dag kan danske forældre trygt sende deres børn på oplevelse i det digitale univers. Promptchal er et dansk socialt medie som Instagram og Snapchat, men med en lang række sikkerhedsfunktioner, der beskytter børn mod digital mobning og digitale krænkere. App’en, som er reklamefri, er en digital læringsplads, der sikrer børns digitale dannelse.

I dag lanceres Danmarks første sociale medie målrettet børn fra 6 år. Promptchal er navnet på app’en, der som det eneste sociale medie anvender NemID som adgangsbillet til sit univers med henblik på at eliminere falske profiler. Kravet om NemID betyder, at børn ikke selv kan oprette en brugerprofil uden en tilknyttet voksen, der verificerer sig med sit personlige NemID.

Formålet med Promptchal er at tilbyde en sikker og tryg ramme, hvor børn kan lære de digitale spilleregler. App’en minder om Instagram og Snapchat med lignende funktioner til deling af billeder og videoer, men i et beskyttet univers, som aktivt modarbejder mobning og falske profiler. Bag app’en står en dansk familie, som selv har haft mobning tæt inde på livet.

I dag er meget mobning flyttet ud på de sociale medier, hvor den er sværere at opdage og håndtere. Vi vil gerne gøre en aktiv indsats for at bekæmpe dette, siger idémanden bag Promptchal, Kristoffer Stellini Juul Ejlersen.

Selvom grænsen for at være på sociale medier i Danmark er 13 år, har over 60 procent af børn under 13 år en social profil. Mange børn har deres debut på de sociale medier, før de kan læse eller skrive. Det er ikke uden konsekvenser. Der er talrige eksempler på grænseoverskridende adfærd, som er foregået i det skjulte uden forældres og skolers viden. For mange forældre er det et enormt dilemma. Skal man forbyde sit barn at bruge de sociale medier? Eller skal man sende det ud i den digitale trafik og krydse fingre for, at det går godt? Vi tror på en løsning mellem disse to yderpunkter, siger Kristoffer Stellini Juul Ejlersen.

Fokus på sikkerhed og digital dannelse

Promptchalapp’en indeholder flere nyskabende funktioner, der understøtter sikkerhed og digital dannelse. I modsætning til andre sociale medier har Promptchalto typer profiler. Børnog unge under 16 år skal have en Beskyttet Profil, som kun kan oprettes af en voksen med NemID. Den voksne er med på sidelinjen og fungerer som kontaktperson, hvis barnet får henvendelser fra ældre brugere eller deltager i mobning eller anden krænkende adfærd. Barnet får med andre ord frit spillerum indenfor sikre rammer, fordi kontaktpersonen til en vis grad kan følge med. Alle andre brugere over 16 år får en Normal Profil, og også her kræves der NemID for at blive oprettet.

Derudover indeholder app’en en tydelig antimobbefunktion, som gør det nemt for børn at anmelde en opførsel eller adfærd, der kan tolkes som mobning eller generel dårlig opførsel overfor en anden bruger. Promptchallærer ikke blot børn at spotte og reagere på mobning, men tager også anmeldelserne seriøst og videregiver disse til kontaktpersonen bag det barn, der har mobbet. Børn præsenteres desuden løbende for quizzer, der udvikler og tester deres viden om god, digital opførsel.

Effektivt værn mod digitale børnelokkere

Vi har lagt dette ekstra sikkerhedsnet ind for at minimere risikoen for digitale børnelokkere. Der er 750.000 pædofile online døgnet rundt. Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at beskytte børnene mod dem. Ved at skabe Promptchal, der kræver NemID, har vi snor i alle brugere og kan afsløre og spore falske profiler. Vi adviserer desuden automatisk den tilknyttede voksne, hvis et barn modtager en venne- eller følgeanmodning fra en bruger over 16 år eller omvendt, hvis barnet selv sender en venne- eller følge-anmodning til en bruger over 16 år. Større sikkerhed og support findes ikke på sociale medier i dag, siger Kristoffer Stellini Juul Ejlersen.

Promptchal er abonnementsbaseret. I forbindelse med lanceringer er de første tre måneder gratis. Herefter koster det 29 kroner om måneden pr. barn at have en Beskyttet Profil. Til gengæld er der ingen reklamer på Promptchal, og ingen data bliver solgt eller udnyttet kommercielt. Også på dette punkt adskiller Promptchal sig fra andre sociale medier. Det er gratis at have en Normal Profil.

Kommentarer