Store Heddinge

Nytårsparole i Hjemmeværnet på Stevns

Hjemmevænskompagni Stevns afholdt Nytårsparole på Hjemmeværnsgården i Store Heddinge. Freemsendte fotos

Lørdag den 7. januar afholdt Hjemmevænskompagni Stevns Nytårsparole på Hjemmeværnsgården i Store Heddinge.

Udover de mange fremmødte medlemmer af kompagniet deltog borgmester i Stevns Kommune, Henning Urban Dam Nielsen (S), samt havnekaptajn ved Køge Havn, Susanne Thilqvist; ligeledes var Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland repræsenteret.

Såvel borgmesteren som havnekaptajnen rettede i deres indlæg en tak til Hjemmeværnet på Stevns for et godt og positivt samarbejde, som begge håbede ville fortsætte; alt dette sat i relation til det, at der er krig i Europa.

SSG Nicolaj fra Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland omtalte de mange aktiviteter og indsættelser, hvor Hjemmeværnskompagni Stevns har været repræsenteret i 2022, der vil også blive mange opgaver for kompagniet i 2023, påpegede han.

CH for kompagniet KN Casper V. Rasmussen takkede alle for indsatsen i 2022, et på mange måder udfordrende år med mange opgaver og mange udfordringer, her iblandt et chefskifte i august måned samt afvikling af Nordisk stævne med det svenske Hjemmeværn.

Han kunne oplyse, at 2023 bliver et lige så krævende år for kompagniet.

Herefter Casper V. Rasmussen udnævne NK ved kompagniet, Camilla, til PL (Premierløjtnant).

I forbindelse med parolen fik Lars Greve overrakt tegnet for 10 års tjeneste i Hjemmeværnet, ligeledes blev der udleveret ”Beredskabsstyrke 2023”-mærker til en del af kompagniets personel, der er har gennemført certificering til beredskabsstyrken.

Sluttelig blev vandrepokalen ”Årets Hjemmeværnskammerat” overrakt til Birte.

CH for kompagniet KN Casper V. Rasmussen redegjorde for det forløbne år og takkede for alles indsats. Fremsendt foto

Vandrepokalen ”Årets Hjemmeværnskammerat” gik i år til Birthe. Fremsendt foto
Efter parole, tale og udmærkelser blev der hyggesnakket over kaffe og rundstykker. Fremsendt foto

Kommentarer