Magleby

Ole fra Magleby laver DK’s bedste øko-efterafgrøder

Onsdag den 29. november blev Ole Nørby fra Nørbys Grøntsager i Magleby på Stevns kåret som vinder af en konkurrence om Danmarks bedste økologiske efterafgrøder.

Økologiske landmænd over hele landet har i efteråret deltaget i Økologisk Landsforenings konkurrence om hvem der er årets efterafgrødefrontløber. Gode, kraftige efterafgrøder er nemlig en af nøglerne til succes hos økolandmændene.

Tre finalister blev udpeget af et jurypanel og en dommerkomité. Blandt finalisterne var Økolandmand Ole Nørby fra Nørbys Grøntsager på Esagervej 8 i Magleby og det blev da også ham der løb med titlen. De to andre finalister var Kurt Madsen, Tinglev og Ole Jakobsen, Vildbjerg. Deltagernes marker blev bedømt på blandt andet diversitet, biomasse, rodudvikling og konkurrenceevne.

Ole Nørby blev kåret som ’Årets efterafgrøde-frontløber 2017’ på Økologikongressen i Kolding, der afholdes onsdag den 29. og torsdag den 30. november.

Dommerne lagde i deres afgørelse vægt på:

  • Ole Nørby bruger efterafgrøder velovervejet og systematisk til hans jordtype, nedbør og sædskifte.
  • Han har tænkt over artssammensætning i forhold til deres funktioner for eksempel med egen blanding som god kvælstofopsamler fra jorden og med arter med dyb rodudvikling og optagelseskapacitet efter rødkløver og forud for de krævende grøntsager.
  • Han er bevidst om at optimere et tæt kvælstofkredsløb i systemet og tænker også på blomstrende arter til insekterne.
  • Han gør en indsats for at efterafgrøderne skal lykkes for eksempel med radrensning, hvilket gav bonus med flot udvikling, hed det blandt andet i dommernes motivation.

Led i projekt

Efterafgrøderne er et vigtigt redskab til kulstofopbygning i jorden og de holder på næringsstofferne henover vinteren.

Konkurrencen var et led i projektet ’Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst’.  http://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/nyt-efterafgroedekoncept-med-oekonomisk-gevinst

Formålet med projektet er at få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få en bedre økonomi i økologisk planteproduktion, mindre tab af næringsstoffer, mindre rodukrudtsproblemer, færre maskinomkostninger til efterårsharvning, større jordfrugtbarhed, biodiversitet og kulstofbinding i jorden.

Projektet er gennemført af Økologisk Landsforening med støtte fra Landbrugsstyrelsen og EU’s landdistriktsprogram.

Kommentarer