Store Heddinge

Stevns Kommune slår mindre græs og giver mere plads til biodiversitet og dyreliv

Et græsareal behøver ikke altid være kortklippet og trimmet over det hele. Nogle steder kan det være en god idé at lade græsset gro.

Det giver bedre levevilkår for planter og dyr, og så er det billigere i drift og vedligehold.

Plan, Miljø & Teknik har på dets seneste møde drøftet en udmøntning af en besparelse på græsslåning, som blev foretagelet i 2017. Udvalget besluttede at forene besparelsen med en håndsrækning til en presset natur. Det giver fremover en grønnere plejeprofil af kommunens arealer.

Den danske natur har ikke de bedste vilkår i disse år, og ved at pleje vores grønne områder på en anden måde giver vi bedre levemuligheder for f.eks. insekter og fugleliv. Vi får altså både en større biodiversitet, og samtidig sparer vi nogle penge, fortæller Flemming Petersen, formand for Plan, Miljø & Teknik.

Højt græs med vilje

Fremover vil slåningen af græs tage afsæt i, hvad de enkelte arealer anvendes til. Nogle steder vil græsplænerne blive plejet som i dag, mens de andre steder vil blive slået meget sjældent.

Flemming Petersen uddyber:

Vi har gennem mange år vænnet stevnsboerne til en trimmet natur, og nu skal de til at vænne sig til noget andet. For når man lader ting stå vildt, giver vi samtidig plads til, at naturen kan folde sig ud som den vil med alt, hvad det indebærer af højt græs og vilde blomster. Det vil nogle formentlig ikke synes er pænt, så det er noget, man skal vænne sig til.

Hvor græsset får lov til at gro, og hvor der fortsat hyppigt slås græs afhænger af det enkelte areal: Hvordan bruges det til daglig, hvordan indgår arealet i en sammenhæng med omgivelserne osv.? På større arealer, hvor arealet ikke bruges til noget bestemt, vil Materielgården klippe stier, så man stadig kan færdes der. Alle arealer vil i en eller anden form fortsat blive holdt og være under opsyn af Materielgården. Samtidig vil Materielgården være i dialog med borgere, grundejerforeninger mv. i forhold til at lytte til de ønsker, der måtte opstå hen ad vejen.

Udover en mere varieret natur og et rigere dyre- og planteliv, vil Stevns Kommune også forbruge mindre brændstof i forbindelse med græsslåningen.

Den mindre græsslåning gælder ikke vejrabatter, som er et ‘teknisk anlæg’ i forbindelse med vejen. Der skal være gode oversigtsforhold, og vejen skal kunne afvandes, sne kunne fyge væk osv. Derfor må vejrabatter ikke vokse vildt og frit. Materielgården vil derfor fortsat slå vejrabatterne to gange årligt, men afpasse slåningen, så vi tilgodeser naturen mest muligt.

Materielgården har i øvrigt haft en ny maskine i brug siden 2018, som kan slå græsset rundt om refleksmarkeringer, skilte mv. Tidligere skulle dette gøres manuelt, hvilket kostede ekstra ressourcer. Samtidig har Materielgården justeret tidspunktet for rabatklipningen, og fordeler klipningen på otte uger i stedet for de hidtidige fem uger. Ændringen har vist sig at fremme betingelserne for vilde blomster i rabatterne.

Plan, Miljø & Teknik evaluerede ordningen på deres seneste møde og besluttede at fortsætte rabat-klipningen på samme vis i 2020 med udgangspunkt i de gode erfaringer og glæder sig til at følge den nye og mere differentierede drift af de kommunale arealer.

Kommentarer