Strøby Egede

Stevns skaber flere pladser i vuggestuer og børnehaver

Foto: Pixabay

Stevns Kommune får heldigvis flere børn til kommunen, men det går hurtigere end forudset, og derfor har kommunalbestyrelsen nu sat et stort beløb af til at skabe flere permanente pladser i vuggestuer og børnehaver i hele kommunen.

For at løse opgaven har kommunalbestyrelsen afsat 7 mio. kr.

– Vi har en bunden opgave i at skaffe flere pladser i vores dagtilbud, men det er heldigvis på en lykkelig baggrund, for børnetallet stiger i Stevns Kommune.

Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Anette Mortensen, formand for Udvalget for Børn, Unge og Læring supplerer:

– Vi skal skabe cirka 100 permanente pladser, så ændringerne berører alle vores dagtilbud, personale, forældre og ikke mindst børn. En del af vuggestuepladserne kunne være skabt ved at rekruttere flere dagplejere, men det har ikke været muligt, så nu skaber vi i stedet for pladserne i forbindelse med de eksisterende dagtilbud og ser i øvrigt på muligheden for at etablere en skovbørnehave til næste år.

Sådan fordeler behovet for flere pladser sig i Stevns Kommune:

  • Nordstevns: 20 pladser i vuggestue/dagpleje og 20-30 pladser i børnehave.
  • Hårlev: 10 pladser i vuggestue/dagpleje og 20 pladser i børnehave.
  • Sydstevns: 20 pladser i vuggestue/dagpleje.

Sådan skaber Stevns Kommune 100 permanente pladser i dagtilbuddene

I Nordstevns gøres en midlertidig vuggestuegruppe i Lærkehuset permanent og i Lodbjerggård Børnehus etableres en ekstra vuggestuegruppe. Samtidig arbejder kommunen på at etablere en skovbørne-have.

I Hårlev suppleres Bulderbo med en pavillon, og samtidig køber kommunen spejderhytten så en midlertidig vuggestue i Hotherdalen gøres permanent.

I Sydstevns suppleres Børnecenter Erikstrup med en pavillon. Hertil sendes et forslag i høring vedr. en mulig rokade mellem børnegrupper i Rødtjørnen og Humlebien, så der kan etableres flere vuggestuepladser i Humlebien. Samtidig skabes der yderligere vuggestuepladser i Rødvig Børnecenter.

Endelig oprettes der også flere pladser ved at gøre det mere ensartet på tværs af kommunen, ift. hvor mange børn de enkelte daginstitutioner er normeret til set i forhold til deres indendørsareal.

Kommentarer