Erhverv

Thise Mejeri fremrykker soja-stop

En enig Thise-Andelshaverkreds har på et velbesøgt møde i Thise Forsamlingshus besluttet at stoppe brugen af soja i deres foder til køer, ungdyr og kalve, samt sat fokus på importeret foder.

Per 1. oktober 2022 træder følgende tiltag i kraft:

  • Ophør med brug af soja i foderet til deres køer, ungdyr og kalve
  • Eventuelt importeret foder skal være af europæisk oprindelse

Beslutningen er taget efter evaluering af Thise´s pilotprojekt, som startede i 2020: ”Ophør af soja og overgang til dansk produceret foder med virkning fra d. 1. oktober 2023”.

32 ud af Thises 75 andelshavere har siden starten af 2021 været frontløbere i projektet. I samarbejde med fodrings- og planteavlskonsulenter har de deltaget i staldskoler om reduktion af eller helt ophør med brug af soja i foderet.

Erfaringerne fra de enkelte gårde har gennemgående været meget positive. Med skyldig hensyntagen til sikkerheden for foderforsyningen blev det på mødet besluttet, at det foder, som man eventuelt indkøber, ikke nødvendigvis skal være dansk, men af europæisk oprindelse.

Erfaringerne fra disse positive frontløbere har således været medvirkende til, at man tør rykke overgangen til den soja-fri fodring med et år – frem til d. 1. oktober 2022 i forhold til den oprindelige plan.

Afhængig af opgørelsesmetode anslås det, at klimabelastningen fra den importerede soja svarer til en tredjedel af dansk landbrugs samlede udledninger af drivhusgasser. Nu tager Thise ansvar for sin del af denne udfordring. Endda lidt før end vi selv havde turdet tro på.

Fakta om sojadyrkning

Soja dyrkes overvejende på arealer, hvor der tidligere var regnskov eller andre naturlige økosystemer, og den stadigt stigende globale efterspørgsel efter soja er medvirkende til, at der nu ryddes mere skov og natur end nogensinde før – til skade for biodiversitet og klima.

Se mere på www.thise.dk

Kommentarer