Strøby Egede

Værktøj stjålet fra flere varebiler i Stevns

Otte anmeldelser om indbrud i varebiler i Stevns kommune har Midt- og Vestsjællands Politi modtaget i løbet af blot de første fem dage i september måned.

Indbruddene i varebilerne er primært sket i løbet af den forgangne weekend, hvor seks af de otte varebiler blev udsat for tyverier, medens de var henstillet i Store-Heddinge-området. De to øvrige tyverier fra varebiler skete på veje i Strøby Egede-området.

Fælles for alle tyverierne er, at tyven(e) har stjålet diverse værktøj, herunder el-værktøj, som i alle tilfælde er blevet stjålet efter opbrydning af sidedøren ind til varebilernes varerum.

Endvidere kan politiet konstatere, at især en bestemt håndværksbranche har været særligt ramt, idet fem af de otte tyverier fra varebiler er sket fra køretøjer tilhørende tømrerfirmaer. Fire af disse tyverier er sket fra varebiler tilhørende det samme tømrerfirma uanset køretøjernes forskellige placeringer i Stevns kommune.

Politiet har undersøgt nogle af de berørte varebiler og afventer nu, om der måtte være tekniske spor til brug for identifikation af tyven(e).

Borgere primært i Store-Heddinge-området, men også andre steder i Stevns kommune, der i løbet af weekenden måske har bemærket usædvanlig aktivitet omkring håndværkervarebiler, må gerne kontakte politiet på tlf. 114 med oplysninger herom, idet politiet i forbindelse med modtagne anmeldelser ikke har modtaget oplysninger om mistænkelige aktivitet på de forskellige gerningssteder.

Gode råd fra politiet om at forhindre tyveri fra varebiler

Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din bil:

• Parker – om muligt – varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.

• Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre (knappen findes ikke i alle køretøjer).

• Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen

• Mærk værktøj med f.eks. en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren

• Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning – og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.

Kommentarer