Vallø

Vejspærring ved Vallø Station

Lokaltog skal justere sporet i overkørslen ved Vallø Station, og derfor er overkørslen på Vedskøllevej spærret i tidsrummet:

Søndag 15. september kl. 20 til tirsdag 17. september kl. 20.

Trafikanter og gående bedes derfor benytte de etablerede omkørsler.

I forbindelse med arbejdet vil der forekomme støj og trafik med tunge kørertøjer i og ved overkørslen.

Lokaltog beklager de gener, som arbejdet kan medføre.

Kommentarer