Store Heddinge

Yderst velbesøgt Ung til Ung uddannelsesaften på Køge Gymnasium

Flot forældreopbakning

Undervisningen var i går omlagt for 8. kl. eleverne fra Hellested, Herfølge, St. Heddinge og Strøbyskolerne. Forældrene var inviteret med, og undervisningen foregik på Køge Gymnasium hvor godt 450 elever og forældre var mødt frem.

Uddannelsesvejledningen i Køge Bugt har planlagt 8 store arrangementer hvor gårsdagens på Køge Gymnasium var det fjerde i rækken. Den omlagte undervisning mærkes allerede ved indgangen på Køge Gymnasium, hvor skolernes vejledere tager imod og sørger for registrering af alle deltagende elever.

Der blev budt velkommen af lederen af UUV Mark Jensen, som dels introducerede aftenen, dels præsenterede vejledningsindsatsen i skolen frem mod uddannelsesvalget midt i 9. klasse – og så blev der inviteres til samarbejde mellem vejledningen og samtalerne hjemme mellem elever og forældre for I er som forældre en vigtig del af de unges valgproces pointerede Mark Jensen, der samtidig glædede sig over det store fremmøde af forældre til aftenens arrangement.

Det er erfaring med Ung til Ung rollemodeller, der har fået vejledningen til at placere undervisningen med rollemodeller om aftenen, da det ellers har vist sig umuligt at få unge fra erhvervsuddannelserne til at stille op, da de som regel er på arbejde i skolernes undervisningstid. Efter den fælles introduktion gik elever og forældre ud i fire store grupper hvor de af to omgange mødte rollemodeller fra henholdsvis de gymnasiale uddannelser og fra erhvervsuddannelserne. De unge rollemodeller delte friskt og humoristisk ud af deres oplevelser med uddannelsesvalget og det at begynde på en ungdomsuddannelse efter skoler.

Verden bevæger sig i hast, og et af målene med uddannelsesaftenen med rollemodellerne var at gøre forældre og elever bevidste om hvordan uddannelsesverdenen ser ud i dag og give dem indblik i de erfaringer, som andre unge har gjort.

For alle partere blev det en god aften, som der kan snakkes videre om hjemme i ”samtalekøkkenet” eller over spisebordet. Valgprocessen om uddannelsesvalget efter skolen er sat i gang.

Kommentarer