Hellested

Stevns Brand Fond har givet penge til mindetavler

Hellested Borgerforening har fået støtte fra Stevns Brand Fond til at opføre en mur til to mindetavler uden for kirkegårdsmuren på Peder Syv Vej.

Hellested Borgerforening er tæt på at være færdige med at opføre en mur uden for kirkegårdsmuren, på hjørnet af Peder Syvsvej. På muren skal opsættes to mindetavler, om etableringen af det gamle hospital i Hellested. Hellested Hospital lå frem til 1919 på Peder Syvsvej og i forbindelse med en restaurering af den tidligere hospitalsbygning fandt man de to store mindetavler.

– De to tavler – én på dansk og én på tysk – stammer fra det gamle hospital i Hellested, som lå på Peder Syv Vej og blev nedlagt i 1919. De blev fundet under restaurering af huset i april 1989. Vi har længe gerne villet have dem frem i lyset til minde om, hvordan fattige mennesker levede i Hellested, siger formand Anne-Grethe Mathiesen, Hellested Borgerforening til Dagbladet.

Borgerforeningen vil udgive en folder om mindetavlernes historie. Tavlerne vil blive afsløret ved en ceremoni i løbet af foråret.

– Vi håber, at tavlerne kan nydes af både borgere i Hellested og af turister. De er i hvert fald en del af områdets historie, siger Anne-Grethe Mathiesen.

Om Hellested Hospital

Hellested hospital blev oprindeligt stiftet i 1780. Landøkonomiinspektør Vølcher på Juellinge indrettede det i et hus med tre pladser i Juellinge. I 1798 flyttede grev Joachim Godske Moltke af Bregentved (1746-1818) hospitalet til Hellested og i den forbindelse blev det udvidet til seks pladser. Grev Adam Wilhelm Moltke tilføjede den 21. november 1823 en fundats til faderens legat til det nye hospital i Hellested, attesteret af kong Frederik den 6., så hospitalet kunne udvides til 10 pladser for fattige i grevskabet Bregentved. Hospitalet blev nedlagt i 1919.

Projektet har fået støtte fra Stevns Brand Fond, der blev stiftet i 2006 da brandkassen overgik til Lokalforsikring. Fonden råder over en formue på 37 millioner kroner og afkastet derfra bliver brugt til at støtte gode formål.

Kommentarer