112

Brand på institution i Klippinge

Torsdag klokken 16.10 måtte brandvæsnet og politiet rykke ud i anledning af en melding om ildebrand i en institution, hvorfra beboere var blevet evakueret som følge af en brand i et fællesrum.

Brandvæsnet havde fået branden slukket ved politiets ankomst til institutionen, hvis beboere ikke havde lidt overlast. Brandskaderne var meget begrænset til området omkring en stikkontakt i et fællesrum, hvor et TV havde været tilsluttet.

Politiet konkluderede ved en foreløbig undersøgelse, at formentlig en kortslutning i de elektriske installationer kunne være en årsag til brandens opståen. Omstændighederne skal dog undersøges nærmere i et forsøg på at fastlægge brandårsagen mere konkret.

Beboerne kunne efter knap en times evakuering komme retur til deres boliger på stedet. Ingen personer var kommet til skade ved branden.

Kommentarer