112

Markafbrænding ved Strøby ikke helt efter reglerne

Torsdag klokken 16.06 fik politiet en henvendelse fra en borger, der var bekymret for en markafbrænding, der foregik på en mark i kort afstand fra borgerens bopæl.

Brandvæsnet og politiet tog til området for at tilse omstændighederne ved markafbrændingen, der var i fuld gang og derfor udviklede en del røg. På grund af vestenvinden drev røgen i østlig retning ind over Strøby, så politiet opfordrede kl. ca. 17.20 beboere i byen til at lukke døre og vinduer samt stoppe eventuel ventilation for at undgå for megen røg i boligen. Situationen for beboere i Strøby var ikke faretruende, hvorfor ingen blev evakueret.

Ved nærmere undersøgelse af afbrændingen på marken fik politiet klarlagt, at den ansvarlige for afbrændingen – en 54-årig mand fra Fakse – ganske korrekt havde varslet politiet tidligere på eftermiddagen om den forestående afbrænding af en frøgræsmark.

Politiet fik sammen med brandvæsnet klarlagt, at afbrændingen var startet det forkerte sted i forhold til vindretningen, ligesom der ikke var etableret brandbælte for at undgå udbredelse af branden til øvrige områder.

Den ansvarlige for markafbrændingen blev derfor sigtet for overtrædelse af afbrændingsbekendtgørelsen, så han kan senere forvente at høre nærmere fra politiet med en afgørelse på sagen.

Brandvæsnet iværksatte under disse omstændigheder en slukning af ilden i forbindelse med markafbrændingen, så kl. ca. 18.30 var røgen så afdæmpet, at beboere i Strøby ikke længere behøvede at holde vinduer og døre lukkede.

Ingen personer kom til skade som følge af afbrændingen, der dog forårsagede, at nogle træer på grund af ilden væltede ind på marken.

Kommentarer