Store Heddinge

Nyt sårcenter på Slagelse Sygehus samler trådene

Ortopædkirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus slipper kompetencerne løs. Et større fokus på bedre udnyttelse af medarbejdernes faglighed giver mere sammenhængende patientforløb.

På Ortopædkirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus har man haft svært ved at rekruttere en kirurg med en særlig viden om sår – og derfor måtte man tænke ud af boksen. Løsningen var at oprette et sårcenter med et forstærket fokus på at udnytte afdelingens kompetencer bedre og have patienten mere i fokus.

Der er meget få læger, der har særlig viden om sår, fordi det ikke er et speciale. De få læger, der så har en særlig viden inden for det her felt, er også særligt eftertragtede. Men manglen på en supplerende læge måtte jo ikke hindre os i at behandle vores patienter rettidigt og med høj kvalitet, så vi satte os ned og tænkte over en løsning. Og løsningen lå ligefor. Vi har på vores afdeling nogle utrolig dygtige og erfarne sårsygeplejersker. Deres kompetencer skulle udnyttes bedre, fortæller Muhammed Adwan, overlæge, ortopædkirurg, Ortopædkirurgisk Afdeling.

Fagligheden fandtes allerede på afdelingen

Det gjaldt i første omgang om at udnytte de kompetencer, der var tilstede i personalegruppen bedst muligt. Og så gjaldt det om at samarbejde bredere og bedre inden for sygehusets vægge, men også ud af huset.

Vi har et stort fokus på at skabe sammenhængende patientforløb, hvor patienten er i centrum. Første ændring var derfor at tilknytte en sårsygeplejerske, der følger den enkelte patient under hele behandlingsforløbet. Det sikrede sammenhængskraft i behandlingen og tryghed for patienten. Patienterne ser således de samme ansigter under hele forløbet, fortæller Muhammed Adwan.

Derfor har afdelingen også arbejdet på at forstærke samarbejdet med både primær sektor og med afdelinger på tværs af sygehusene i hele Region Sjælland.

Lægerne bliver aflastet

Selvom manglen på yderligere en læge i centret i første omgang blev anskuet som et problem, så har læsningen faktisk ført til en aflastning af centrets ortopædkirurg. Før var det sådan, at patienter blev booket ind til lægekonsultationer, men nu bliver de booket direkte til en sårsygeplejerske. Lægen bliver så tilkaldt efter behov.

Det frigør først og fremmest en masse tid for vores ortopædkirurg. Men det giver også god mening. Langt de fleste sår og følgevirkninger heraf kan behandles fint af en dygtig sårsygeplejerske. Sårsygeplejerskerne på vores afdeling har alle diplom- eller anden uddannelse inden for sårbehandling – de er faktisk specialister inden for det her område. Den store erfaring samt den kontinuerlige vidensdeling gør, at vi besidder et højt fagligt niveau, fortæller Karina Rosengren, sårsygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afdeling.

Retningen er sat

Selvom afdelingen skulle være så heldig at få rekrutteret endnu læge med særlig viden om sår, så holder man fast i det nye og mere patientnære fokus.

Vi ruller ikke noget tilbage. Det her er nemlig klogt, og det kommer både personale og patienterne til gavn, siger Karina Rosengren.

Sårcentret får patienter fra hele regionen. Centret består af 5 sårsygeplejersker, 3 fodterapeuter, 1 ortopædkirurg, 1 endokrinolog nogle timer om ugen samt Yngre Læger, som ad hoc er tilknyttet centret.

Samarbejde på tværs

Det er ikke kun Ortopædkirurgisk Afdeling, der har fokus på at samarbejde på tværs. Det er hele Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, der har fokus på det brede samarbejde.

Vi bliver mere og mere bevidste om, at samarbejde på tværs spiller en nøglerolle i vores arbejde med at skabe de bedst mulige patientforløb på vores sygehuse. Vores patienter skal føle, at de overgange, de oplever, når de flyttes fra en afdeling til en anden – er fuldstændig sømløse. Derfor skal det gode samarbejde integreres alle steder på vores sygehuse. Det vil komme vores patienter til gavn, siger Anne Grethe Larsen, vicedirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Kommentarer